troos.nl

De inactieve website van Tim

Verdunnings-berekeningen

Om een berekening uit te voeren, moeten er minsten 3 waarden bekend zijn. Vul voor de onbekende waarde 'X' in of laat dit veld leeg. Om een verhouding te controleren kan je 4 waardes invullen.

Beginnen met ...

Vul eerst de waarden in

Eindigen met ...

Vul eerst de waarden in

Uitleg verdunnen

Deze rekenmachine kan worden gebruikt om uit te rekenen hoeveel een oplossing verdund moet worden. Door een veld leeg te laten, kan die waarde uitgerekend met de volgende formule:

Cvoor x Vvoor == Cna x Vna

Cvoor
Concentratie voor het verdunnen.
Vvoor
Volume voor het verdunnen.
Cna
Concentratie na het verdunnen.
Vna
Volume na het verdunnen.